QUANTICAL

řešení pro dosažení úspěchu ve světě investic

Chci vědět víc

Kdo jsme

Quantical je hedžový fond, který poskytuje služby v oblasti investic soukromého kapitálu a správy majetku profesionálním investorům, kvalifikovaným investorům a firmám spravujícím rodinné jmění. 

Poskytujeme profesionální investiční řešení, která odpovídají preferencím investorů s velmi vysokou mírou transparentnosti. 

Společnost Quantical je registrovaná v Estonsku a splňuje požadavky směrnice evropského parlamentu o správcích alternativních investičních fondů 2011/61/EU.

Profesionální poradenství
Profesionální poradenství

   Naším klientům pomáháme úspěšně naplňovat představy o jejich finančních cílech. Zkušeným investorům a firmám spravující rodinné jmění nabízíme specializované znalosti a dovednosti které jsme získali na základě dlouholetých zkušeností v kapitálových trzích.

Komplexní strategie
Komplexní strategie

Disponujeme širokou škálou prověřených komplexních strategií, jejichž systematické využívání spolu s unikátním přístupem a dlouholetými zkušenostmi nám umožňuje v náš prospěch využít téměř jakékoliv situace na kapitálovém trhu.

Daňová transparentnost
Daňová transparentnost

Fond je strukturovaný jako komanditní společnost a je daňově transparentní. Díky této struktuře nedochází ke dvojímu zdanění zisků z investic. Zisky jsou tedy zdaněny pouze na úrovni státu, jehož je investor daňovým rezidentem. Dostupnost daňově transparentnosti je důležitá podmínka pro vytvoření atraktivního prostředí pro strukturování investičních fondů.

Co děláme

V rámci poskytování služeb našim klientům vždy usilujeme o navázání úspěšné a dlouhodobé spolupráce, založené na maximální důvěře a diskrétnosti. Jsme zastánci individuálního přístupu, který je podle našeho názoru klíčem k porozumění finančních potřeb těch nejnáročnějších. Jsme schopni připravit řešení šitá na míru individuálním cílům, pravidelné analýzy portfolia a zprávy s podrobnými údaji o jeho stavu a výkonnosti.

Ve fondu se zabýváme především obchodováním opčních strategií, jejichž podkladovými aktivy jsou akciové indexy, futures kontrakty a akciové tituly obchodované na regulovaných kapitálových trzích zejména v USA a v Evropě. Opce a jejich kombinace nabízí velikou flexibilitu a zároveň mnohem více možností než klasické investice do akcií nebo dluhopisů, a to vše při efektivně kontrolovaném riziku. 

Delta neutrální přístup

Delta je měřítkem citlivosti hodnoty opce na změnu ceny podkladového aktiva. Delta neutrální portfolio je portfolio složené z pozic, kde se hodnoty kladné a záporné Delty navzájem kompenzují, takže celková čistá hodnota Delta portfolia je nula. Delta neutrální portfolio obsahuje počet akcií odpovídající hodnotě Delta. Tento přístup je základ pro všechny naše strategie. Delta neutrální přístup je velice flexibilní a průběh obchodu se dá velice efektivně řídit, upravovat a přizpůsobovat podmínkám trhu.

Dynamic Hedging

Protože hodnota Delta se při změny ceny akcie mění, musí se množství akcií v portfoliu neustále upravovat. To znamená dynamicky pozici hedžovat na základě měnící se Delty. Tímto způsobem budeme proti pohybu ceny téměř dokonale zajištění. Každá úprava pozice by měla generovat malý zisk. Při velikém pohybu podkladového aktiva by pozice měla generovat větší profit. V každém případě jsou zisky generovány pohybem podkladových aktiv bez ohledu na směr tohoto pohybu.

Arbitráž Volatility

Arbitráž volatility je druh statistické arbitráže, který používáme při obchodováním s delta neutrálním portfoliem. Cílem je využít rozdílu mezi předpokládanou budoucí volatilitou ceny aktiva a implikovanou volatilitou opcí daného aktiva. Při obchodování volatility není rozhodující, jestli cena aktiva bude stoupat nebo klesat, protože delta neutrální portfolio je zajištěné proti pohybu ceny. Rozhodující je, pokud se naplnila prognóza o implikované volatilitě, že v takovém případě je možné také realizovat zisk.

Výkonnost fondu

Zobrazení výkonnosti obchodní aktivity fondu a srovnání s výkonem benchmarku S&P 500.

Quantical investiční fond - 2024

Průběžné zhodnocení v roce 2024

Quantical investiční fond - od založení

Čisté zhodnocení prostředků fondu od jeho založení na podzim roku 2021

Tým

Náš tým tvoří kvalifikovaní a zkušení profesionálové, kteří usilují o dodržování etických standardů a jednají vždy v nejlepším zájmu klientů.

Luděk Skyva
Luděk Skyva

Founder, CEO

Luděk Skyva je zakladatelem alternativního investičního fondu Quantical, který poskytuje poradenství v oblasti ochrany a správy soukromého kapitálu. Po úspěšném absolvování studia na Fakultě strojního inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně pracoval na různých pozicích pro řadu mezinárodních firem převážně v oblasti strojírenství. Ve fondu Quantical zastává funkci jednatele a stará se o veškeré záležitosti spojené s provozem fondu.

Jiří Javorník
Jiří Javorník

Portfolio Manager

  Jiří Javorník vystudoval ekonomii a ve fondu Quantical zastává funkci portfolio manažera. Má dlouhodobé zkušenosti s obchodováním derivátů, které obchoduje téměř dvacet let na svém vlastním účtu. Jirka se ve volném čase věnuje psaním blogu, který je zaměřený na obchodování opčních strategií www.dobretrejdy.com. Jeho silnou stránkou je obchodování delta neutrálních strategií a volatility.

Quantical OÜ
Narva mnt 5
10117, Tallinn, Estonia

+ 420 773 043 773

 

Kontaktujte násOdesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.